Oplever du dette er der behov for renovering eller nyt anlæg af kloak- og drænsystem.

 • Kloakken stopper jævnligt.
 • Skader på kloak-, regnvand- og drænsystemet (forsikringsskader)
 • Påbud udstedt af kommunen om rensning af spildevand.
 • Tilslutning af ejendommens spildevand til et forsyningsselskab.
 • Etablering af minirensningsanlæg Pluto, Venus, Mars fra Biokube.
 • Etablering af minirensningsanlæg Upoclean, WehoMini, WehoPuts fra Uponor.
 • Etablering af minirensningsanlæg WS Bioclean fra Watersystem
 • Etablering for rensning af spildevand med "grønt" beplantet filter anlæg fra kilian Water.
 • Etablering af pileanlæg for rensning af spildevand.
 • Ombygning, renovering eller tilbygning af rum som kræver afløb.
 • Vand og fugt i bygninger og kældre.
 • Ved store regnskyl opleves vand i ejendommen.
 • Afpropning af kloakledninger, som ikke mere er i brug, uden opgravning.
 • Punkt renovering af kloakledninger uden opgravning.
 • Klimatilpasning af boligen, for skybrugssikring i forbindelse med kraftig regn eller oversvømelser.
 • Lokal afledning af regnvand (LAR)
 • Certificeret rottespærre montør.
   

Vi er også klimatilpasningsvejleder.
Har du husket at fået klimatilpasset din bolig og andre bygninger før næste skybrud ?
Se video for klimatilpasning.

 


Vi sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevandet, regnvandet eller drænsystemet fra din ejendom. Om du er boligejer, boligselskab, forsikringsselskab, landbrug, m.fl. så løser vi opgaverne for dig. 
Når du ejer en ejendom, er alle spildevands- regnvands- og dræn-ledninger på din grund din private ejendom. Det er derfor dit ansvar at holde systemerne i orden. Går det hen og bliver en forsikrings skade er vi derfor et godt valg, da vi tager hånd om hele opgaven, så der ikke opstår nogle løse ender i kontakten mellem dig, os og forsikringsselskabet.
KH Jessen er medlem af Byggeriets Kvalitetskontrol så vi kan dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde, samt hvorledes arbejdet er udført for at overholde bygge- og miljølovgivningen.
KH Jessen er medlem af Danske Kloakmestres så du vælger altid en kloakvirksomhed, som er opdateret med den nyeste viden inden for kloak, og du bliver derfor også dækket af Danske Kloakmestres garantiordning hvis du vælger os.

Virksomhedens kloak autorisationsnummer er KFUL-02884
Se video om garantiordning.