Overvejer du dette er der behov for jordarbejde.

  • Bundsikring og opbygning af bundgrus.
  • Planering samt terrænregulering.
  • Opbygning og vedligeholdelse af veje, stier og pladser.
  • Udlægning af muld, grus og sten.
  • Opbygning af skråninger og volde.
  • Udgravning for kabler og rør.
  • Oprensning og udgravning til vandhuller og søer.
  • Kystsikring mod højvande.


Vi er i stand til at hjælpe både private, erhverv og det offentlige når det drejer sig om jordarbejde. Det er uanset om det gælder jordarbejde til en ny bygning, en tilbygning, stald, veje, vendepladser, jordvarme, søer og vandhuller m.v.